the-connection

The Connection

25/03/2022

TECHVIFY

Hello các Techvifer, Hôm nay chúng ta đến với Số thứ 2 của Techvitalk Cùng gặp gỡ Emy Đỗ Hằng tại bộ phận nhân sự để nghe qua những câu chuyện thú vị mà các HR ấn

Sau những câu chuyện của Hằng sẽ là chuyên mục Techvify Confession đầy tình cảm và thú vị của các Techvifyer nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=hAtscwWd4NA
5/5 - (1 đánh giá)