Sự kiện

TECHVIFY Vietnam ra mắt website tuyển dụng

09:00 - 17:00

30/03/2022

Ngày 30/03/2022, TECHVIFY Vietnam chính thức ra mắt website tuyển dụng tại địa chỉ https://careers.techvify.com.vn/ nhằm kết nối trực tiếp với những ứng viên, chủ động cập nhật thông tin tuyển dụng tới các ứng viên tiềm năng. Mục tiêu Xác định nguồn nhân lực là một trong số những yếu tố tiên quyết góp phần vào sự phát triển chung của công ty, vì vậy xuyên suốt quá trình hoạt động, Techvify luôn chăm chút, đầu tư và có những bước tiến nhất định trong công tác xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Techvify cho ra mắt website tuyển…

Xem chi tiết
Techvify thumbnail

TECHVIFY Vietnam ra mắt website tuyển dụng

09:00 - 17:00

30/03/2022

Ngày 30/03/2022, TECHVIFY Vietnam chính thức ra mắt website tuyển dụng tại địa chỉ https://careers.techvify.com.vn/ nhằm kết nối trực tiếp với những ứng viên, chủ động cập nhật thông tin tuyển dụng tới các ứng viên tiềm năng. Mục tiêu Xác định nguồn nhân lực là một trong số những yếu tố tiên quyết góp phần vào sự phát triển chung của công ty, vì vậy xuyên suốt quá trình hoạt động, Techvify luôn chăm chút, đầu tư và có những bước tiến nhất định trong công tác xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Techvify cho ra mắt website tuyển…

Xem chi tiết