phong-van-lap-trinh-vien

Top 45 Câu Hỏi Phỏng Vấn Lập Trình Viên

05/04/2022

Nancy Dinh

Bạn là một lập trình viên và muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước buổi phỏng vấn cho vị trí mơ ước, đừng quên lưu lại bộ câu hỏi phỏng vấn lập trình viên dưới đây nhé.

Có hàng ngàn câu hỏi nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn, nhưng top 45 câu hỏi phỏng vấn phổ biến dưới dây là những gợi ý giúp bạn chuẩn bị kiến thức và kỹ năng để có thể tự tin trước nhà tuyển dụng.

Tuy thuộc vào vị trí tuyển dụng, và kỹ năng chuyên môn nhà tuyển dụng có thể đặt các câu hỏi chuyên sâu hơn. TECHVIFY sẽ sớm biên soạn các bộ câu hỏi riêng cho từng vị trí.

Còn bây giờ chúng ta cùng đến với top những câu hỏi phỏng vấn phổ biến nhất nhé!

Bộ câu hỏi phỏng vấn lập trình viên 

Đây là những câu hỏi chuyên môn IT được chia nhỏ theo nhiều mảng kiến thức khác nhau. Ngoài lý thuyết, ứng viên có thể còn được hỏi cách giải quyết một vấn đề cụ thể nào đấy, nên hãy chuẩn bị kỹ lưỡng nhé! 

Câu hỏi lập trình chuỗi (String) 

1. Phương thức để xóa bất kỳ ký tự nào khỏi một chuỗi là gì?  

2. Làm thế nào để định nghĩa thuật ngữ ‘chuỗi’ cho một người không làm IT có thể hiểu được? 

3. Làm thế nào để kiểm tra xem một chuỗi có phải là palindrome không? 

4. Sự khác biệt giữa String và String Builder trong Java là gì? 

5. Làm cách nào để chuyển đổi chuỗi số thành int trong Java? 

6. Làm sao để bạn tìm thấy ký tự xuất hiện nhiều nhất trong một chuỗi nhất định? 

7. Bạn có thể chỉ ra cách để tìm ra ký tự không lặp lại đầu tiên của một chuỗi cho trước? 

8. Cách tách một chuỗi trong Java là gì? 

Câu hỏi phỏng vấn về mảng (Array) 

1. Làm thế nào để bạn tìm được số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng từ 1 đến 100? 

2. Làm thế nào để định nghĩa thuật ngữ ‘mảng’ cho một người không không có kiến thức về IT có thể hiểu được?  

3. Làm cách nào để tìm số còn thiếu trong một mảng từ 1 đến 100? 

4. Bạn có thể dùng cách nào để có thể đảo ngược thứ tự các phần tử trong một mảng trong Java?  

5. Mảng số nguyên là gì? 

6. Làm thế nào để tìm các số bị trùng lặp một mảng số nguyên? 

7. Cách để loại bỏ các phần tử trùng lặp trong một mảng là gì? 

8. Làm cách nào để bạn chuyển đổi một mảng byte thành một chuỗi? 

Câu hỏi lập trình về danh sách liên kết (LinkedList) 

1. Khi nào nên sử dụng lập trình LinkedList? 

2. Làm thế nào để đảo ngược một danh sách liên kết?  

3. Làm thế nào để phát hiện một chu kỳ trong danh sách liên kết? 

4. Làm thế nào để bạn tìm thấy nút bắt đầu của chu kỳ trong liên kết đơn? 

5. Làm cách nào để bạn xóa Node thứ N trong danh sách liên kết đơn? 

6. Làm thế nào để tìm thấy điểm bắt đầu của một vòng lặp? 

7. Khác biệt giữa danh sách liên kết và mảng là gì? 

8. Cách để hợp nhất hai danh sách liên kết được sắp xếp là gì? 

Câu hỏi phỏng vấn về cây nhị phân (Binary Tree) 

1. Khi nào bạn nên sử dụng cây tìm kiếm nhị phân? 

2. Bạn biết cách tìm độ sâu của cây nhị phân không? 

3. Leaf node là gì và tại sao chúng lại quan trọng trong cây nhị phân? 

4. Thuật toán duyệt hậu thứ tự là gì? Cách sử dụng nó như thế nào?  

5. Khác biệt giữa duyệt tiền thứ tự, trung thứ tự, và hậu thứ tự là gì?  

6. Thuật toán tìm kiếm cây nhị phân theo chiều sâu là gì? 

7. Bạn có thể duyệt một cây nhị phân cho sẵn theo kiểu hậu thứ tự mà không dùng đệ quy không?  

8. Làm thế nào để in ra nút lá trong cây nhị phân? 

Câu hỏi phỏng vấn về sắp xếp và tìm kiếm (Sorting and Searching)  

1. Làm thế nào để thực hiện giải thuật sắp xếp số? 

2. Khác biệt trong việc triển khai sắp xếp chèn (insertion sort) và sắp xếp nổi bọt (bubble sort) trong Java là gì? 

3. Làm thế nào để thực hiện giải thuật sắp xếp trộn (merge sort)?  

4. Thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì? Cách sử dụng nó trong Java và C ++? 

5. Khác biệt giữa thuật toán sắp xếp ổn định (stable sorting) và không ổn định (unstable sorting) là gì? 

6. Thuật toán quicksort là gì và cách bạn triển khai nó như thế nào? 

7. Bạn có biết thuật toán sắp xếp chèn (insertion sort) là gì không? 

8. Bạn có thể nêu ra điểm khác biệt giữa sắp xếp và tìm kiếm không? 

Bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu  

Phần tiếp theo là bộ năm câu hỏi được lấy ra từ các mục đề cập ở trên (mỗi mục một câu hỏi tiêu biểu), đi kèm là câu trả lời mẫu để giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm, nghiên cứu trước buổi phỏng vấn. 

Khác biệt giữa String và trình tạo String Builder trong Java là gì? 

Đây là câu hỏi thường được người phỏng vấn đưa ra để đánh giá mức độ hiểu biết của ứng viên về các thuật ngữ liên quan kiểu dữ liệu String. Trong câu trả lời, ứng viên nên xác định rõ các thuật ngữ này và chỉ ra các yếu tố liên quan giúp phân biệt chúng.  

Câu trả lời gợi ý: 

String là kiểu dữ liệu đặc biệt, nó vừa là kiểu dữ liệu nguyên thủy vừa là lớp wrapper. String được gọi là immutable (không thể thay đổi được). 

Ngược lại với String, String Builder là một chuỗi mutable (có thể thay đổi giá trị – giá trị là giá trị khởi tạo ban đầu với một khoảng vùng nhớ đã được cấp). Khi thực hiện nối nhiều chuỗi thì lớp String Buffer xử lý nhanh và tốn ít bộ nhớ hơn so với String. 

Làm cách nào để tìm số còn thiếu trong mảng từ 1 đến 100? 

Người phỏng vấn có thể đặt câu hỏi này nhằm xác định kiến thức của bạn về lập trình mảng cũng như các khái niệm cơ bản xung quanh nó. Họ có thể hỏi bạn câu hỏi này trước khi chuyển sang các câu hỏi chuyên sâu hơn về sao chép mảng.  

Câu trả lời gợi ý: 

Bạn có thể tìm số còn thiếu trong mảng từ 1 đến 100  bằng cách áp dụng thuật toán: 

1. Tổng các số từ 1 đến N được gọi là real_sum, được cho bởi công thức N * (N + 1) / 2.  

2. Tiếp theo tính tổng các phần tử có trong mảng và gọi nó là lack_sum. 

3. Sự khác biệt giữa real_sum và lack_sum là số bị thiếu vì nó không được thêm vào khi tính toán lack_sum. 

Khi nào nên sử dụng lập trình LinkedList? 

Câu hỏi mang tính thực tế này được dùng để đánh giá mức độ hiểu biết của ứng viên về ứng dụng lập trình LinkedList. 

Câu trả lời gợi ý: 

LinkedList được sử dụng phổ biến để hỗ trợ cho việc lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu. Nếu bạn muốn triển khai các kiểu dữ liệu như hàng đợi, mảng, ngăn xếp, cây hoặc vectơ, danh sách liên kết đơn sẽ giúp bạn xóa hoặc thao tác chúng dễ dàng hơn. 

Bạn biết cách tìm độ sâu của cây nhị phân không? 

Khi hỏi câu hỏi này, người phỏng vấn không tìm kiếm câu trả lời có hoặc không, mà họ muốn xem bạn giải thích câu trả lời của mình như thế nào. Chính vì vậy, hãy cố gắng đưa ra lời giải thích đầy đủ về phương pháp tìm độ sâu của binary tree. 

Câu trả lời gợi ý: 

Bạn có thể tìm độ sâu của cây nhị phân bằng cách sử dụng phương trình Dn = log 2 (n + 1). Trước tiên, bạn phải xác định số lượng nút tối đa tồn tại trong cây nhị phân và sau đó áp dụng chúng vào phương trình để tìm ra đáp án. 

Bạn có thể nêu ra điểm khác biệt giữa sắp xếp và tìm kiếm không?  

Câu hỏi này được dùng để đánh giá mức độ hiểu biết của bạn về hai thuật ngữ cơ bản trong ngành và cách bạn phân biệt giữa những khái niệm quan trọng này. 

Câu trả lời gợi ý:  

Sắp xếp có thể được định nghĩa là quá trình bố trí lại các phần tử trong một mảng nào đó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.   

Trong khi đó, tìm kiếm được sử dụng để xác định việc tìm một phần tử cụ thể trong một mảng nhât định, phù hợp với các tiêu chí đã đề ra. 

Vị trí tuyển dụng ngành IT tại TECHVIFY 

Hi vọng bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chuẩn bị phỏng vấn. Nếu bạn là ứng viên đang tìm kiếm công việc liên quan đến ngành CNTT, đừng quên khám phá top các vị trí hấp dẫn tại TECHVIFY dưới đây:  

1. Project Manager 

2. Senior Frontend Developer 

3. Senior dotNET Developer 

4. Senior NodeJS Developer 

5. Python Developer 

6. Senior Java Developer 

5/5 - (1 đánh giá)